ผู้เข้าชม 77926 ครั้ง Online 2 คน

    กลุ่มบริหารวิชาการ      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Thursday 24th / 10 / 2019 เวลา 09:20:00ถึง Sunday 17th / 11 / 2019 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Thursday 24th / 10 / 2019 เวลา 09:20:00ถึง Sunday 17th / 11 / 2019 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 3rd / 06 / 2019 เวลา 15:10:00ถึง Monday 10th / 06 / 2019 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Thursday 24th / 10 / 2019 เวลา 09:20:00ถึง Sunday 17th / 11 / 2019 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Thursday 24th / 10 / 2019 เวลา 09:20:00ถึง Sunday 17th / 11 / 2019 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Monday 3rd / 06 / 2019 เวลา 15:10:00ถึง Monday 10th / 06 / 2019 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Tuesday 4th / 06 / 2019 เวลา 15:10:00ถึง Thursday 6th / 06 / 2019 เวลา 15:10:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
21870ด.ญ. รินดาว เจริญศิริ ม.2/313
22180ด.ช. โรมปกรณ์ วุฒิเขตต์ ม.1/612
22199ด.ช. อาทิตย์ จินตกานนท์ ม.1/88
20507นาย รัชชานนท์ อนันต์ ม.5/37
21797ด.ญ. นัทธมน สงวนหงษ์ ม.2/97
21903ด.ญ. สิริรัตน์ ท่าพริก ม.2/47
22150ด.ช. นิธิวัชร์ อนันตพงศ์ชัย ม.1/57
20495นาย ปองพล ระบุผล ม.5/36
20511นาย วิวัฒน์ เมืองจินดา ม.5/36
20540น.ส. กานต์พิชชา เพียรประเสริฐ ม.5/26
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ @ 2011