ผู้เข้าชม 143273 ครั้ง Online 4 คน
เลือกเทอม  
กิจกรรมที่เปิด :
รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมชื่อกลุ่มย่อยเปิดรับชั้น ม.อาจารย์ผู้ควบคุม1อาจารย์ผู้ควบคุม2เปิดรับจำนวนนักเรียนลงทะเบียนDetial
65001หมากรุกไทย010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย ดำรัส พลเมืองน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
65002อาสายุวกาชาด 1010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6นาง ปิยนุช อรุณรัตนาน.ส. ไม่มี ไม่มี1210Select
65003อาสายุวกาชาด2010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6น.ส. อรทัย สุระเสนน.ส. ไม่มี ไม่มี205Select
65004สวัสดีวันจีน010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย วัลลภ พัฒนผลน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
65005ชุมนุมดนตรีสากล010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย สีขริน โชติวรรณน.ส. ไม่มี ไม่มี2424Select
65006DIY ไอเดียสร้างสรรค์010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง นุชนารถ บัวพันธุ์น.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
65007สมุนไพรไทย010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. บงกชชนิศา ฉายประทีปน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
65008ชุมนุมศิลปะ010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. สายใจ ตะพองมาตรน.ส. ไม่มี ไม่มี2019Select
65009ไหมพรมพาเพลิน010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง วรกิจ วุฒิชัยน.ส. ไม่มี ไม่มี1717Select
65010นักสืบSocial010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. สุริษา เกษมราษฎร์น.ส. ไม่มี ไม่มี2121Select
65011นาฏศิลป์และการแสดง1010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. พัชรียา ทองบ่อน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
65012นาฏศิลป์และการแสดง2010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย จตุพร พุ่มเรียบน.ส. ไม่มี ไม่มี2121Select
65013DRAG เต้น เน้น PERFORM010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. สมฤดี ถีระวงษ์น.ส. ไม่มี ไม่มี1815Select
65014SS.Card games010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. เสาวคนธ์ วิสุทธิแพทย์น.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
65015Board game010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. จรรยา ศรีสังข์งามน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
65016Junior Camp Staff2010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. เบญจมาศ ท่าท่วงน.ส. ไม่มี ไม่มี2828Select
65017แอโรบิคแด้นซ์010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง ปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์น.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
65018วอลเลย์บอล010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย สินชัย ภักดีน.ส. ไม่มี ไม่มี2121Select
65019อวดพอร์ต010 กิจกรรมชุมนุม6น.ส. นรีรัตน์ เจริญสุขน.ส. ไม่มี ไม่มี2121Select
65020Camp staff1A010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. สิริมา สัมฤทธิ์น.ส. ไม่มี ไม่มี1111Select
65021ขับร้องและแดนซ์เซอร์010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย วรรธนะ วิเทียนเทียบน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
65022จัดการขยะ010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย เกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ยน.ส. ไม่มี ไม่มี2019Select
65023สารวัตรนักเรียน010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย ศุภกร รัตนวงษ์น.ส. ไม่มี ไม่มี4545Select
65024Camp Staff 6010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย จตุรงค์ วรรธนะเมทนีน.ส. ไม่มี ไม่มี2424Select
65025Let s do homework 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง สโรชา นพเวชน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
65026พับเหรียญโปรยทาน010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. จุฑามาศ ลาดวงศ์น.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
65027Korea King1010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. ทราวดี ภูสีน้อยน.ส. ไม่มี ไม่มี1717Select
65028ติววิทย์พิชิตฝัน010 กิจกรรมชุมนุม6น.ส. ชไมพร อุดมญาติน.ส. ไม่มี ไม่มี1915Select
65029ธนาคารโรงเรียน010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. อุบลรัตน์ ชำปฏิน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
65030ญีปุ่นศึกษา1010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย ยุทธนันท์ แสนมนตรีน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
65031YC เพื่อนที่ปรึกษา010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. เจือจันทร์ น้อยจันทร์น.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
65032Math art 1010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6นาง สุกัญญา แม้นชื่นน.ส. ไม่มี ไม่มี1910Select
65033ฟิสิกส์ครับ010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6นาย ฉัตรชัย ศรีประเสริฐน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
65034อาหารว่าง010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง รัชนี ศิลาอาสน์น.ส. ไม่มี ไม่มี1918Select
65035SPS Movie Therapy010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6น.ส. จรรยวรรธ์ พิมหะศิริน.ส. ไม่มี ไม่มี1918Select
65036พับกระดาษ010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง กาญจนา รองสกุลน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
65037กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ Esports010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. วรรษมน เฟื่องเกษมน.ส. ไม่มี ไม่มี2121Select
65038สุขกายสบายจิต by ครูโอลั้ง010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. โอลั้ง เพ่งจินดาน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
65039คิดเลขเร็ว010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง อุทัยวรรณ หอมตลบน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
65040หนอนหนังสือ010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3น.ส. พนิดา อภิบาลน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
123
 
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ @ 2011