ผู้เข้าชม 93592 ครั้ง Online 5 คน
เลือกเทอม  
กิจกรรมที่เปิด :
รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมชื่อกลุ่มย่อยเปิดรับชั้น ม.อาจารย์ผู้ควบคุม1อาจารย์ผู้ควบคุม2เปิดรับจำนวนนักเรียนลงทะเบียนDetial
63001Sudoku010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. เกษร ฉิมพาลีน.ส. ไม่มี ไม่มี1816Select
63002สหกรณ์โรงเรียน010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง สุพัตรา บุญรอดน.ส. ไม่มี ไม่มี1818Select
63003Find yourself010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. ปัทมา เฟื่องภูมิน.ส. ไม่มี ไม่มี1818Select
63004ปิงปอง010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย อมร จำเริญพานิชน.ส. ไม่มี ไม่มี1818Select
63005แบดมินตัน010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. จุฑามาศ ลาดวงศ์น.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
63006วอลเลย์บอล010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. วรรษมน เฟื่องเกษมน.ส. ไม่มี ไม่มี1616Select
63006-2วอลเลย์บอล 2010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย กรกฤต สุริยตระกูลน.ส. ไม่มี ไม่มี1818Select
63006-3วอลเลย์บอล 3010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง อรทัย สุระเสนน.ส. ไม่มี ไม่มี1818Select
63007อินโฟโก้เก๋010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. นรีรัตน์ เจริญสุขน.ส. ไม่มี ไม่มี1818Select
63008Cover dance and song in school 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. เสาวคนธ์ ศรีพุทธดิลกน.ส. ไม่มี ไม่มี1817Select
63009Junior Camp Staff010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3นาง กัญญาภัทร ครุวรรณ์น.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
63009-2Junior Camp Staff 2010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3นาง หทัยรัตน์ เจริญผลน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
63009-3Junior Camp Staff 3010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3น.ส. สิริมา สัมฤทธิ์น.ส. ไม่มี ไม่มี1918Select
63009-4Junior Camp Staff 4010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3น.ส. เบญจมาศ อ่อนจันทร์น.ส. ไม่มี ไม่มี1616Select
63010ศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม010 กิจกรรมชุมนุม2น.ส. สายใจ ตะพองมาตรน.ส. ไม่มี ไม่มี3838Select
63011เย็บปักถักร้อย010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง กรรภิรมย์ ชะเอมน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
63012Debate 010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6นาย จตุรงค์ วรรธนะเมทนีน.ส. ไม่มี ไม่มี1510Select
63013ฟิสิกส์มหาสนุก010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย ฉัตรชัย ศรีประเสริฐน.ส. ไม่มี ไม่มี1818Select
63013-2ฟิสิกส์มหาสนุก 2010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย สายฟ้า รุ่งเรืองสิงห์ชาลีน.ส. ไม่มี ไม่มี1818Select
63014นักสืบ social010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. สุริษา เกษมราษฎร์น.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
63015แชะ-แชะ...สร้างภาพจากมือถือ010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง พฤดี สายสังข์น.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
63016อาสายุวกาชาด010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6นาง ปิยนุช อรุณรัตนาน.ส. ไม่มี ไม่มี1818Select
63017fit firm fun010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. อรุณนภา นพเวชน.ส. ไม่มี ไม่มี1414Select
63017-2fit firm fun 2010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. โอลั้ง เพ่งจินดาน.ส. ไม่มี ไม่มี1313Select
63018คณิตพาเพลิน010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. เบญจพร สาคเรศน.ส. ไม่มี ไม่มี1818Select
63018-2คณิตพาเพลิน 2010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง กาญจนา รองสกุลน.ส. ไม่มี ไม่มี1811Select
63019ธนาคารโรงเรียน010 กิจกรรมชุมนุม1น.ส. อุบลรัตน์ ชำปฏิน.ส. ไม่มี ไม่มี1818Select
63020Math art010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง สุกัญญา แม้นชื่นน.ส. ไม่มี ไม่มี1915Select
63020-2Math art 2010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง อังคณา บุญสมพงษ์น.ส. ไม่มี ไม่มี1616Select
63021เรื่องราว จ.ตราด010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย เกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ยน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
63022รักษ์เกษตร010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. กนกวรรณ ห้ากลิ่นน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
63023คณิตพาอิ่ม (ความรู้) Math Challenge010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย ไพฑูรย์ กองคำน.ส. ไม่มี ไม่มี189Select
63024PAT1 HACKER010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย ฉัตรชัย สุกสิน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
63025ไม่ยากถ้าอยากเก่งจีน010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. สายสุดา หนุนภักดีน.ส. ไม่มี ไม่มี1818Select
63025-2ไม่ยากถ้าอยากเก่งจีน 2010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. เกศศิริ เตือนจิตต์น.ส. ไม่มี ไม่มี1818Select
63026หาแต่เรื่อง (ทำ)010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6น.ส. จรรยวรรธ์ พิมหะศิริน.ส. ไม่มี ไม่มี1818Select
63026-2หาแต่เรื่อง (ทำ) 2010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6น.ส. กาญจนาพร บุญนพินน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
63027ฟุตซอลหญิง010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. สมฤดี ถีระวงษ์น.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
63028English Games 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. วริศรา สุขสุวรรณน.ส. ไม่มี ไม่มี1818Select
63028-2English Games 2010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. ภัทรสุดา คำแก้วน.ส. ไม่มี ไม่มี1818Select
123
 
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ @ 2011