ผู้เข้าชม 108473 ครั้ง Online 16 คน
เลือกเทอม  
กิจกรรมที่เปิด :
รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมชื่อกลุ่มย่อยเปิดรับชั้น ม.อาจารย์ผู้ควบคุม1อาจารย์ผู้ควบคุม2เปิดรับจำนวนนักเรียนลงทะเบียนDetial
64001สารวัตรนักเรียน010 กิจกรรมชุมนุม2,3,4,5,6นาย ศุภกร รัตนวงษ์น.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
64002ดนตรีไทยเพื่อชุมชน010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย อุทัย พรมฤทธิ์น.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
64003Korea King010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. ทราวดี ภูสีน้อยน.ส. ไม่มี ไม่มี3333Select
64004MEP ม.5 = Camp Staff 5010 กิจกรรมชุมนุม5นาย จตุรงค์ วรรธนะเมทนีน.ส. ไม่มี ไม่มี2222Select
64005EP ม.2 = Junior Camp Staff 2010 กิจกรรมชุมนุม2น.ส. วริศรา สุขสุวรรณน.ส. ภัทรสุดา คำแก้ว3232Select
64006วัฒนธรรมจีน010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. ดุสิตา เลาหพันธุ์น.ส. ไม่มี ไม่มี1717Select
64007EP ม.1 = Junior Camp Staff 1 : A010 กิจกรรมชุมนุม1นาง หทัยรัตน์ เจริญผลน.ส. ไม่มี ไม่มี1515Select
64008EP ม.1 = Junior Camp Staff 1 : B010 กิจกรรมชุมนุม1น.ส. เบญจมาศ อ่อนจันทร์น.ส. ไม่มี ไม่มี1515Select
64009EP ม.3 = Junior Camp Staff 3 : B010 กิจกรรมชุมนุม3น.ส. สิริมา สัมฤทธิ์น.ส. ไม่มี ไม่มี1515Select
64010EP ม.3 = Junior Camp Staff 3 : A010 กิจกรรมชุมนุม3นาง กัญญาภัทร ครุวรรณ์น.ส. ไม่มี ไม่มี1414Select
64011MEP ม.4 = Camp Staff 4 : A010 กิจกรรมชุมนุม4น.ส. สินีณัฏฐ์ ฝักเครือน.ส. ไม่มี ไม่มี1616Select
64012MEP ม.4 = Camp Staff 4 : B010 กิจกรรมชุมนุม4น.ส. นริสา รัตนธรรมน.ส. ไม่มี ไม่มี1717Select
64013ทวิศึกษา (องค์กรวิชาชีพ)010 กิจกรรมชุมนุม6นาง รัชนี ศิลาอาสน์น.ส. ไม่มี ไม่มี88Select
64014MEP ม.6 = Camp Staff 6010 กิจกรรมชุมนุม6น.ส. ผาณิตา ผาสุขน.ส. ไม่มี ไม่มี2525Select
64015อาสายุวกาชาด010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6นาง ปิยนุช อรุณรัตนาน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
64016อาสายุวกาชาด 2010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6น.ส. อรทัย สุระเสนน.ส. ไม่มี ไม่มี1916Select
64017ชุมนุมดนตรีสากล 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย สีขริน โชติวรรณน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
64018หมากรุกไทย 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย ดำรัส พลเมืองน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
64019นักสืบsocial 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3น.ส. สุริษา เกษมราษฎร์น.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
64020Math art 010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6นาง สุกัญญา แม้นชื่นน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
64021Math art2 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง อังคณา บุญสมพงษ์น.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
64022ฟิสิกส์มหาสนุก010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6นาย ฉัตรชัย ศรีประเสริฐน.ส. ไม่มี ไม่มี1911Select
64023สหกรณ์โรงเรียน 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง สุพัตรา บุญรอดน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
64024ธนาคารโรงเรียน 010 กิจกรรมชุมนุม2น.ส. อุบลรัตน์ ชำปฏิน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
64025"มาดูแลงานบ้านกัน" 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง นุชนารถ บัวพันธุ์น.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
64026เที่ยวญี่ปุ่นกันมั้ย? 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย นิคม กงนะน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
64027จีนจ๋า 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย วัลลภ พัฒนผลน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
64028ภาษาพาสนุก 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง อารีรัตน์ วชิรธนากรน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
64029วงโยธวาทิต 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย กฤชกนก สาครน.ส. ไม่มี ไม่มี3838Select
64030Fit Frm Fun 1 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. อรุณนภา นพเวชน.ส. ไม่มี ไม่มี2121Select
64031Movie Therapy 010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6น.ส. จรรยวรรธ์ พิมหะศิริน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
64032กีฬาพื้นบ้าน 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย บรรณ กุลหลี น.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
64033พับกระดาษหรรษา 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง กาญจนา รองสกุลน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
64034ติวโอเน็ตคณิตศาสตร์ ม.3 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. โอลั้ง เพ่งจินดาน.ส. ไม่มี ไม่มี1917Select
64035ถักทอ 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง จุฑารัตน์ ประสิทธินาวาน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
64036หนอนหนังสือ 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง ยุพิน วัฒนสุวรรณน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
64037ภูมิศาสตร์โอลิมปิก 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง ยุพเยาว์ พิมพ์พาศรีน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
64038จริยศาสตร์010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย เกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ยน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
64039จับจีบผ้า 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง ธนพร พุ่มพวงน.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
64040Easy DIY 2 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. เจือจันทร์ น้อยจันทร์น.ส. ไม่มี ไม่มี1919Select
123
 
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ @ 2011